Patron

Maria KonopnickaMaria Konopnicka z Wasiłowskich urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. Uczyła się początkowo w domu potem Maria Konopnickaw Warszawie, gdzie zaprzyjaźniła się z E. Orzeszkową. W 1862 roku poślubiła Jana Konopnickiego. Debiutowała wierszem „W zimowy poranek". W 1876r. osiedliła się w Warszawie gdzie zarobkowała publikacjami i udzielaniem lekcji. W 1883 wyjechała na dłuższy czas za zagranicę. Utrzymywała jednak żywy kontakt z krajem. W 1902 otrzymała od narodu dworek w Żarnowcu koło Krosna. Pisała wiersze, nowele i inne publikacje, w których stawała w obronie krzywdzonych i słabych. Napisała wiele utworów dla dzieci. Do najbardziej znanych należą: „O krasnoludkach i sierotce Marysi", „O Janku Wędrowniczku", „Na jagody", „Co słonko widziało". Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie.