Kadra nauczycielska

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot/zajęcia

1.

Gotowiec Alina

dyrektor

 Technika

2.

Antczak Małgorzata

wicedyrektor

Plastyka

3.

Bajorek Marta

Wych. IVc

 

Matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania

4.

Banasiak Elżbieta

Wych. Ia

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające zainteresowania

5.

Bednarska Ewelina

Świetlica gr. III

6.

Bogdanowicz Mariola

Wych. VIIIb

Język polski

7.

Borecka Jolanta

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Rewalidacja

8.

Ciunajko Iwona

Wych. VIa

 

Geografia

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

9.

Dąbrowska Justyna

Wych. IIa

Edukacja wczesnoszkolna

10.

Gietka Ewa

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Terapia pedagogiczna

11.

Grodzka Marta

Język angielski

Zajęcia rozwijające zainteresowania

12.

Groszkiewicz

Dorota

Biblioteka

13.

Gzowska Renata

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

14.

Ickiewicz Małgorzata

Logopedia

Rewalidacja

15.

Janaszek – Czajka Mirosława

Język angielski

Język niemiecki

16.

Katner Tomasz

Wych. fiz.

17.

Kosiorek Dariusz

Wych. VIIa

Historia

Wych. fiz.

18.

Krupska Olga

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

19.

Kuhiwczak Bogumiła

Wych. VIIIa

 

Matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

20.

Magda Rachubka

Wych. IIb

Edukacja wczesnoszkolna

21.

Mędrzycki Maciej

Wych. Vb

Wych. fiz.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

22.

Miąśkiewicz Arleta

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Rewalidacja

23.

Morka Agnieszka

Wych. IVb 

Język polski

24.

Mościcka Marzena

Język angielski

25.

Myśliwiec Joanna

Wych. Ib

 

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

26.

Napłoszek Iwona

Wych. „0”b

 

Wych. przedszkolne

Rewalidacja

Terapia pedagogiczna

27.

Paź Wiesława

Wych. Va

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

28.

Pierścieniak Kamila

Wychowanie przedszkolne

29.

Podolak Maria

Wych. IIIb

Edukacja wczesnoszkolna

30.

Powierża Agnieszka

Religia

31.

Powierża Angelika

wych. "0" a

Wychowanie przedszkolne

32.

Radzka Ewa

Wych. IVa

Fizyka

Chemia

33.

Redlicka Barbara

Wych. św. gr. II 

Świetlica gr. II

Zajęcia rozwijające zainteresowania

34.

Rosa Ewa

Religia

35.

Rudnik Agata

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania

36.

Sosnowska Dorota

Wych. VIIc

Przyroda

Historia

Doradztwo zawodowe

37.

Sroczyńska

Grażyna

Religia

38.

Staśkiewicz

Danuta

Język polski

39.

Staśkiewicz Marzena

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Świetlica

40.

Szczerba Sylwia

Język angielski

Zajęcia rozwijające zainteresowania

41.

Szumacher Mariola

Wych. św. gr. I

Świetlica

 

42.

Topolewska Anna

Wych. VIIb

Nauczyciel współorganizujący kształcenia

Pedagog szkolny

43.

Topolewski Mirosław

 

Muzyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Świetlica

44.

Wójcik Teresa

Wych. IIIa

Edukacja wczesnoszkolna

45.

Wójcik Wioletta

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

46.

Zadrożna Wioletta

Nauczyciel współorganizujący kształcenia

47.

Kamila Zając

Wychowanie przedszkolne

48.

Zalewska Emilia

Wych. VIb

 

Biologia

Informatyka

49.

Zaręba Sylwia

Terapia integracji sensorycznej