Dowożenie i odwożenie

     

Dowożenie i odwożenie w okresie od 19 kwietnia 2021r.

 

JEDNYM AUTOBUSEM

DOWOŻENIE

ODWOŻENIE

 

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

 

MŁYNARZE

7:10

MOSTÓWKA

12:47

 

SŁOPSK

7:20

 

GŁUCHY

7:30

GAJ- Fiszor

Gaj - Wieś

12:49: 12:50

 

 

 

MŁYNARZE

13:00

 

WYSYCHY

7:35

NIEGÓW – Blok

NIEGÓW - Żurawia

13:04

13:05

 

GAJ FISZOR

 

7:45

 

SŁOPSK –Jagodowa

SŁOPSK –Remiza

SŁOPSK – Przy Strumyku

SŁOPSK - Rondo

13:07

13:08

13:10

13:11

 

MOSTÓWKA

7:48

 

GŁUCHY

13:20

 

WYSYCHY

13:25

 

 

 

 

 

Dowożenie i odwożenie  od 18 stycznia 2021r.

DOWOŻENIE

ODWOŻENIE

 

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

AUTOBUS I

AUTOBUS II

SZKOŁA

12:45

KURS I

SŁOPSK- RONDO

7:20

MŁYNARZE - WIEŚ

7:20

MOSTÓWKA

12:47

SŁOPSK- PRZY STRUMYKU

7:21

MŁYNARZE - MOST

7:22

GAJ-GAJ FISZOR

12:49: 12:56

SŁOPSK - REMIZA

7:23

GŁUCHY-  ZA WIADUKTEM

7:30

SZKOŁA

13:05

SŁOPSK -JAGODOWA

7:25

GŁUCHY – TRAKT NAPOLEOŃSKI

7:32

NIEGÓW

13:08

NIEGÓW - ŻURAWIA

7:27

WYSYCHY - WIEŚ

7:35

SŁOPSK

13:12

NIEGÓW - BLOK

7:28

WYSYCHY - ŁĄCZNA

7:36

MŁYNARZE

13,22

KURS II

GAJ FISZOR (od strony Gaj –wieś)

7:40

 

SZKOŁA

13:40

GAJ - WIEŚ

7:42

WYSYCHY

13:44

MOSTÓWKA

7:45

GŁUCHY

13:48 Dowożenie uczniów  od 2 września 2020 r.

AUTOBUS I

AUTOBUS II

KURS I

Słopsk-Rondo

7.20

KURS I

Młynarze – Wieś

7.20

Słopsk – Przy Strumyku

7.21

Młynarze- Most

7.22

Słopsk-Remiza

7.23

Głuchy – Za wiaduktem

7.30

Słopsk - Jagodowa

7.25

Głuchy – Trakt Napoleoński

7.32

Niegów - Żurawia

7.27

Wysychy - Wieś

7.35

Niegów- Blok

7.28

Wysychy - Łączna

7.36

KURS II

Gaj – Fiszor od strony Gaj -Wieś

7.40

 

 

 

Gaj –Wieś

7.42

 

 

 

Mostówka

7.45

 

 

 

 

Plan odwożenia uczniów od 2 września 2020 r.

 

Poniedziałek

11:50 Mostówka, Gaj, Fiszor, Niegów, Słopsk

Ib-4, IIIa-19, Va -5

 

12:45 Mostówka, Gaj, Fiszor

 

0ab-4,Ia -10 , IIa-5,IIIb-5, IVb - 5, IVC-2, VIa - 3

13:00 Niegów, Słopsk, Młynarze

0ab-8, Ia -10 , IIa-5,IIIa –1, IIIb-3, IVb -2 , VIa -4

13:40 Wysychy, Głuchy

 

0ab- 5, Ia-4, IIa-9, IIIa-5, IVa-11, Va-1,VIa-1, VIb-1,

14:25 Pozostali

IVa – 8,Vb-4, VIb-9, VIIa-19, VIIb-10, VIIIa-12

Wtorek

11:50 Mostówka, Gaj, Fiszor, Niegów, Słopsk

IIa-10, IIIa-19, IIIb-8, IVb-7,

12:45 Mostówka, Gaj, Fiszor

 

0ab-4, Ia-10,Ib-3VIa-3,

13:00 Niegów, Słopsk, Młynarze

0ab-8, Ia-10, IIIa – 1, VIa - 4

13.40 Wysychy, Głuchy

 

0ab-5, Ia-4, IIa-9, IIIa-5, IVa-11, Va-1, Vb-1, VIa-1, VIb-1, VIIa-6, VIIb-2,

14:25 Pozostali

 

IVa -8, Va-5, Vb-3, VIIa-13, VIIb-8, VIIIa-12

Środa

11:50 Mostówka, Gaj, Fiszor, Niegów, Słopsk

Ia-19, Ib-3, IIa-10, IIIa-19, VIb-7,

12:45 Mostówka, Gaj, Fiszor

 

0ab-4,Ia -10,Ib-3, IIIb-5, IVc-2, Va-2, Vb-2, VIb-3

13:00 Niegów, Słopsk, Młynarze

0ab-8,Ia-1, IIIa-1, IIIb-3, IVa-8, Va-3, Vb-1,VIb-1

13:40 Wysychy, Głuchy

 

0ab-5, Ia-4, IIa-9, IIIa-5, IVa-11, Va-1, Vb-1, VIb-1,

14:25 Pozostali

IVb – 7,VIa- 8,VIIa-19, VIIb-10, VIIIa-12

Czwartek

11:50 Mostówka, Gaj, Fiszor, Niegów, Słopsk

Ia19, Ib-3, IIIb-8,

12:45 Mostówka, Gaj, Fiszor

 

0ab-4, IIa-5, IIIa-8, IVb-5, Vb-2,

13:00 Niegów, Słopsk, Młynarze

0ab-8, Ia-1,IIa-5, IIIa-12, IVa-8, IVb-2, Vb-1

13:40 Wysychy, Głuchy

 

0ab-5,Ia-4, IIa-9, IIIa-5, IVa-11, Va-1, Vb-1,VIa-1

14:25 Pozostali

Va- 5, VIa-7, VIb-9, VIIa-19, VIIb-10, VIIIa-12

Piątek

11:50 Mostówka, Gaj, Fiszor, Niegów, Słopsk

Ia-19, IIa-10, IIIb-8, VIb-8

12:45 Mostówka, Gaj, Fiszor

0ab– 4,Ib-3, IIIa-8, IVc-2, Vb-2, VIa-3

13:00 Niegów, Słopsk, Młynarze

0ab-8, Ia-1, IIIa-12, IVa-8, Vb-1, VIa-4, VIb-1

13:40 Wysychy, Głuchy

 

0ab-5,Ia-4, IIa-9, IIIa-5, IVa-11, Va-1, Vb-1,VIa-1, VIb-1, VIIIa-1,

14:25 Pozostali

IVb-7, Va-5, VIIa-19, VIIb-10, VIIIa-12,