Planowane zebrania rodzicielskie

PLANOWANE ZEBRANIA RODZICIELSKIE

 Zebranie semestralne :

5 lutego 2021 r - informacje na temat wyników klasyfikacji na stronie szkoły;

Zebrania klasowe z rodzicami online 5 lutego 2021 r. lub w innym terminie ustalonym z wychowawcą jednak nie później niż do 9 lutego 2021 r.