Rada Rodziców

 

Nr konta Rady Rodziców


przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabrodziu:

 

87 8931 0003 0300 0942 4000 0002


kwota: 70 zł (wpłaty można dokonać w dwóch ratach po 35 zł)

 

 

 

Nr konta Rady Rodziców


przy Samorządowym Przedszkolu

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabrodziu:

 

07 8931 0003 0324 7626 4000 0001


kwota: 70 zł (wpłaty można dokonać w dwóch ratach po 35 zł)