Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Z centrum mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i społeczność lokalna.

2. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

3. Uczniowie mogą korzystać z Internetu przed lub po zajęciach lekcyjnych.

4. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:

- wpisać się do rejestru użytkownika,

- sprawdzić stan sprzętu,

- zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.

5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się nie więcej niż dwie osoby.

6. W czytelni obowiązuje kategoryczny zakaz:

- instalowania programów,

- kasowania zainstalowanych programów,

- manipulowania przy gniazdkach, przewodach, wyłącznikach, itp.,

- drukowania oraz kopiowania bez wcześniejszego zgłoszenia tego bibliotekarzowi,

- korzystania ze stron www o treści brutalnej, itp.,

- korzystania z opcji czat,

- korzystania z komunikatorów internetowych (np. GG),

- spożywania posiłków i picia napojów.

7. Przed kopiowaniem materiałów z Internetu należy sformatować nośnik (pendrive, dyskietka) u bibliotekarza lub korzystać z nośników (pendrive'ów, dyskietek) zakupionych w bibliotece szkolnej.

8. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z czytelni przez czas określony przez bibliotekarza.