SKS / Zajęcia sportowe

 

 rok szkolny 2020/2021
od 14.09.2020 r.

 

GRUPA DZIEWCZĄT KL. III-V (prowadzący: M. Mędrzycki)

Wtorek - godz. 17.00
Czwartek - godz. 17.00

GRUPA DZIEWCZĄT KL. VII-VIII (prowadzący: M. Mędrzycki)

Wtorek - godz. 18.00
Czwartek - godz. 18.00

 

 

Wszelkie zmiany w planie i organizacji zajęć publikowane są na stronie FB grupy UKS Młode Wilki Zabrodzie:

https://web.facebook.com/groups/243434569699769/

  

Dodatkowe zajęcia mogą być organizowane również w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
w terminach ustalonych z grupą.
 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie pisemnej zgodny od rodziców (prawnych opiekunów). Druk zgody pobrać można u nauczycieli wychowania fizycznego.

Liczba miejsc ograniczona.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do ćwiczeń w stroju i obuwiu sportowym.