Ramowy plan działania świetlicy szkolnej popołudniowej

Harmonogram Pracy Świetlicy Szkolnej Popołudniowej

 

Realizacja programu zajęć świetlicy popołudniowej:

  • grupa I - sala 109,
  • grupa II - sala 113,
  • grupa III – sala 114;

  

11.30 – 11.50 – Czynności toaletowe po przyjściu do sali świetlicowej

 

11.50- 12.45- Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej (w miarę możliwości),

 

12.45 – 13.00 - Czynności toaletowe po przyjściu do sali świetlicowej

 

13.00 - 13.45- Zajęcia różnorodne (np. odrabianie lekcji, zajęcia plastyczno-techniczne),

 

13.45- 14.30- Czynności toaletowe i wspólny posiłek,

 

14.30- 15.15- Zajęcia programowe (rozmowy, pogadanki, zajęcia tematyczne: plastyczne, czytelnicze itp.),

 

15.15- 16.15- Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej (w miarę możliwości),

 

 16.15 – 16.30 - Czynności toaletowe po przyjściu do sali świetlicowej

 

16.30 - 17.30- Zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci, prace porządkowe w świetlicy.

 

WYCHOWAWCA I GRUPY: mgr Mariola Szumacher

WYCHOWAWCA II GRUPY: mgr Barbara Redlicka

WYCHOWAWCY III GRUPA: mgr Ewelina Bednarska