Dokumenty rekrutacyjne 2021/2022

Karta zgłoszenia do oddziału 0 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) załącznik 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału 0 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) załącznik 2

Karta zgłoszenia do klasy 1 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) załącznik 3

Wniosek do klasy pierwszej (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) załącznik 4

Wniosek o przyjęcie do szkoły  (nie dotyczy klasy I) załącznik 5

Wniosek o przyjęcie na świetlicę popołudniową dla dzieci rodziców pracujących załącznik 6

Wniosek o przyjęcie na świetlicę dla uczniów dojeżdżających załącznik 7

 

 

Artykuły