Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rad Rodziców 

 

p. Magdalena Dzieciątko- przewodnicząca

p. Magdalena Eljasz - sekretarz

p. Edyta Gajcy - skarbnik