Konto bankowe RR

 

Rada Rodziców Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu, ul. Szkolna 3

Numer konta

87 8931 0003 0300 0942 4000 0002