Ogłoszenia RR

 

Podczas pierwszego zebrania RR, została podjęta uchwała obniżająca składkę na cele statutowe Rady Rodziców z 70 zł na 50zł za cały rok od ucznia.

 

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy (numer konta 87 8931 0003 0300 0942 4000 0002)
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

 

Zachęcam Państwa do dokonywania wpłat, ponieważ RR chce dalej realizować pomysły zarówno te rozpoczęte
w zeszłym roku szkolnym jak i nowe.

 

Adres e-mail Rady Rodziców: rada.zabrodzie@wp.pl