Podziękowania

Rada Rodziców dziękuje  za  logo szkoły 

firmie Reklamy Engravers